Opera 9.60 Download

 

 

Sťahovanie začne o

sekúnd..

Antivírová kontrola programu Opera:
Programu Opera bol udelený certifikát "BEZ VÍRUSOV".
Testovali sme program Opera viacerými antivírovými programami a overili sme, že neobsahuje žiadne vírusy (malware, spyware, trójske kone,... ). Testujeme každú novú verziu programu a ak zistíme infikáciu, bude mu certifikát odobraný. Navštivujte preto našu stránku pravidelne.

Informácie pre stiahnutie programu Opera:
V Softliste pravidelne aktualizujeme informácie o cene programu Opera.
Napriek tomu, že informácia o cene programu Opera je pravidelne aktualizovaná, môže sa zriedka stať, že nás navštívite práve pred aktualizáciu stránky a cena nebude správna. Preto si ju pred prípadnou kúpou programu Opera pre istotu skontrolujte.
Nelegálne kopírovanie softvéru je krádež, preto u nás pre Opera nenájdete žiaden crack, heslo, sériové číslo, registračný kód ani kľúčový generátor (keygen). Ak nechcete brániť vývoju ďalších verzii programu Opera, stiahnite si jeho legálnu kópiu.
Všetky recenzie, hodnotenia a písomné záznamy sú majetkom Softliste.de (SOFTLISTE).
Nevyskytuje sa tu crack pre Opera, sériové číslo pre Opera ani keygen pre Opera. To u nás skutočne nenájdete. Používanie sériových čísel pre Opera, registračných kódov alebo crackov pre Opera vás môže pripraviť o novú, vylepšenú verziu programu Opera!

 

VIDEO Z KATEGÓRIE INTERNET


DNS Traffic Visualization Showing Ice Storm 2008 Effects On Northeast Internet Usage